Caño, Ana I.

Investigadora Científica do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC). Centro de Investigación en Agroxenómica. Durante unha década de actividade investigadora en España o seu laboratorio implementou unha perspectiva de desenvolvemento para o estudo da brasinoesteroides, descubrir novos conceptos no campo, identificar novas vías e abrir unha serie de novas hipóteses que están na actualidade en vangarda do campo de investigación en todo o mundo.
Lidera a investigación cara a produción de cultivos mellor adaptados á seca.

Licenciada en Bioloxía pola Universidade de Alcalá de Henares, PhD University East Anglia, Norwich.