Fernández, José M.

Xefe do Departamento de Dirección Científica do Consello Europeo de investigación desde febreiro de 2011.
Foi nomeado científico titular no Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) en 1987. Desempeñou diversos cargos directivos na Universidade de Santiago de Compostela, director do Departamento de Física de Partículas (1991 – 1994), decano da Facultade de Física (1994 – 1997) e director da Escola de Posgrao (1999 – 2001).
Os seus campos de investigación son teoría cuántica de campos, teoría de cordas, teoría de nós e teoría topolóxica de campos cuánticos. Tamén foi moi activo en varias sociedades científicas.

Ten un Doutoramento en Física (1985) da Universidade de Stony Brook (USA).