Guillán, Luis

Adestrador de actitudes para directivos. Especializado en mentoring e coaching.
Tras máis de 18 anos de experiencia como directivo en empresas de ámbito nacional e internacional, dende o ano 2002, contribúe a mellorar os resultados dos equipos directivos de todo tipo de organizacións como adestrador de actitudes. Especializado en dirección, traballa a mellora de relacións, a xestión de conflitos e a optimización de equipos de traballo.

Estudos en Ciencias Económicas e Empresariais.