Virgili, Jordi

Como Quality Manager conta con máis 20 anos de experiencia no liderado, promoción e avaliación do cumprimento de sistemas de calidade aplicables no ámbito da I + D nun instituto de investigación biomédico: ISO 9001, Boas Prácticas de Laboratorio (BPL) e Boas Prácticas Clínicas (BPC). Responsable de proxectos estratéxicos corporativos da institución: Acreditación de Institutos, avaliación de centros, grupos e investigadores. Participación en foros de discusión nacionais e internacionais para a implementación de sistemas de calidade na contorna de centros de investigación públicos.
No ámbito de Sistemas de Información o seu obxectivo é implementar ferramentas orientadas á recompilación e sistematización dos datos científicos xerados na institución, para facilitar a toma de decisións dos órganos de goberno.

Licenciado en Bioloxía, especialidade en Bioquímica, Universidade de Barcelona.