XESTIÓN OPERATIVA EN CENTROS E UNIDADES DE INVESTIGACIÓN (GOSCI)

Do 14/09/2018 ao 09/03/2019 na sede FEUGA de Santiago de Compostela

Data límite de inscrición 16/07/2018

Os xestores xogan un papel crucial na actividade dos centros e unidades de investigación

Calquera iniciativa de cambio ou mellora das institucións de I+D pasa inexcusablemente porque os xestores compartan a mesma linguaxe que a dirección e se aliñen e impliquen co cambio de rumbo da organización.

GOSCI é unha formación coa que se pretende promover a xestión do cambio necesaria para dar un salto de calidade significativo no Sistema Científico de Galicia. Nela traballaranse os contidos de GESCI desde unha perspectiva técnica, facendo especial fincapé nos aspectos relacionados co financiamento e a xestión.

Unha formación fundamental para:

 • Impulsar a eficiencia e mellora continua dos centros/ unidades de investigación
 • Contribuír desde a xestión á excelencia e o liderado científico-tecnolóxico das institucións de I+D+i.

 

Obxectivos

PROMOVER
A optimización do funcionamento organizativo e económico das súas institucións de investigación.
FACILITAR
A avaliación periódica científica e institucional do centro ou unidade e contribuír a convertela no elemento clave para a mellora continua e nun referente fundamental da súa actividade.
APOIAR
Á dirección do centro ou unidade de investigación no seu propósito de liderar as institucións galegas de I+D sobre unha base de eficiencia, responsabilidade e excelencia científica.

Programa

 • O sistema español de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación. Descrición, oportunidades e limitacións
 • A contorna internacional e europea de investigación (H2020, ERC, EIC,…)
 • Contexto europeo dos centros de investigación: CNRS, Max Planck, Fraunhofer, CSIC, CERCA, etc.
 • A estratexia no ámbito científico. A visión e a misión
 • Do diagnóstico á formulación da estratexia. O plan de acción
 • A implantación da estratexia. Comunicación interna e externa
 • O seguimento e a avaliación institucional periódica. Indicadores. Contratos programa
 • O Cadro de Mando Integral (Balanced Scorecard). Utilidade, deseño e implantación
 • Os órganos de goberno. Actores, roles e responsabilidades
 • A organización interna. Dirección, estrutura científica e estrutura de xestión
 • Órganos asesores: Scientific Advisory Board (SAB) e Business Advisory Board (BAB)
 • Transparencia
 • O marco normativo. Lexislación estatal e autonómica e regulación propia
 • Fundacións e outras entidades xurídicas que soportan a centros de investigación
 • Excelencia e Responsible Research & Innovation (Investigación e Innovación Responsables)
 • Fundamentos económico-financeiros
 • Fondos públicos competitivos. A contorna de financiamento autonómica, nacional e europea. Especial referencia a European Research Council (ERC), Programa Severo Ochoa (SeO) e Acreditación do Instituto de Saúde Carlos III (ISCIII)
 • A elaboración do orzamento e das contas anuais. Auditoría anual
 • Fondos privados. Relacións con empresas e alianzas estratéxicas
 • O fundraising no ámbito do I+D+i
 • Desenvolvemento dunha estratexia institucional de frundaising. Estratexias de comunicación e mercadotecnia
 • Marco fiscal de aplicación
 • Recrutamento e selección
 • Atracción e retención do talento
 • Desenvolvemento da carreira científica e investigadora
 • Sistemas de incentivos e motivación. Equilibrio de xénero e multiculturalidade
 • A avaliación de desempeño (individual versus grupos de investigación)
 • Convenios laborais e sindicatos
 • HR Excellence in Research (HRS4R) e as normas europeas OTM
 • HRS4R: o novo procedemento de presentación
 • Xestión de proxectos de investigación
 • Política de calidade. Asegurando a calidade dos procesos e dos métodos de investigación. Documentación e verificación
 • Valorización, protección e explotación dos resultados de investigación
 • Xestión de plataformas e infraestruturas
 • Xestión de proxectos de transferencia
 • Comunicación e divulgación científica
 • Produción científica e a súa análise bibliométrica
 • Xestión da integridade científica
 • Política de Open Access e Open Data
 • Workshop AVALIACIÓN E COMERCIALIZACIÓN DA CARTEIRA TECNOLÓXICA (8 horas)
 • Workshop LEAN STARTUP E EMPRENDIMIENTO ÁXIL (8 horas)
 • Workshop CREATIVIDADE: XERANDO PROPOSTAS DISRUPTIVAS PARA PROXECTOS DO EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC) (8 horas)
 • Workshop  EUROPEAN INNOVATION COUNCIL (EIC) (8 horas)
Aquí podes descargar o noso programa completo

Información de interese

Xestión Operativa en Centros e Unidades de Investigación (GOSCI)

Data
Inicio: 14/09/2018
Fin: 09/03/2019
Horarios
Venres tarde
Sábados mañá
Modalidade
Presencial
Idioma
Español
Inglés
Matrícula
INSCRICIÓN GRATUÍTA. Formación financiada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Prazas limitadas
25

Lugar de realización

Sede Feuga - Santiago de Compostela
Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n. Campus Vida. 15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
981 534 180

Formulario de Inscrición

Data límite de inscrición 16/07/2018