XESTIÓN OPERATIVA EN CENTROS E UNIDADES DE INVESTIGACIÓN (GOSCI)

Do 16/10/2020 ao 28/05/2021 na sede FEUGA de Santiago de Compostela

Data límite de inscrición 2/10/2020

Os xestores xogan un papel crucial na actividade dos centros e unidades de investigación

Calquera iniciativa de cambio ou mellora das institucións de I+D pasa inexcusablemente porque os xestores compartan a mesma linguaxe que a dirección e se aliñen e impliquen co cambio de rumbo da organización.

GOSCI é unha formación coa que se pretende promover a xestión do cambio necesaria para dar un salto de calidade significativo no Sistema Científico de Galicia. Nela traballaranse os contidos de GESCI desde unha perspectiva técnica, facendo especial fincapé nos aspectos relacionados co financiamento e a xestión.

Unha formación fundamental para:

 • Impulsar a eficiencia e mellora continua dos centros/ unidades de investigación
 • Contribuír desde a xestión á excelencia e o liderado científico-tecnolóxico das institucións de I+D+i.

 

Obxectivos

PROMOVER
A optimización do funcionamento organizativo e económico das súas institucións de investigación.
FACILITAR
A avaliación periódica científica e institucional do centro ou unidade e contribuír a convertela no elemento clave para a mellora continua e nun referente fundamental da súa actividade.
APOIAR
Á dirección do centro ou unidade de investigación no seu propósito de liderar as institucións galegas de I+D sobre unha base de eficiencia, responsabilidade e excelencia científica.

Programa

 • Estrutura organizativa de centros e institucións de investigación europeos e internacionais: RIKEN, CNRS, Max Planck, Fraunhofer, etc.
 • Estrutura organizativa de centros e institucións de investigación nacionais
 • O sistema español de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación. Descrición, oportunidades e limitacións
 • Principais programas de financiación a nivel internacional e europeo (Horizon Europe, Misións, MSCA,…)
 • A estratexia no ámbito científico. A visión e a misión
 • Do diagnóstico á formulación da estratexia. O plan de acción
 • A implantación da estratexia. Comunicación interna e externa
 • O Cadro de Mando Integral (Balanced Scorecard). Utilidade, deseño, implantación e casuística en centros
 • Os órganos de goberno. Actores, roles e responsabilidades
 • A organización interna. Dirección, estrutura científica e estrutura de xestión
 • Órganos asesores: Scientific Advisory Board (SAB) e Business Advisory Board (BAB)
 • Transparencia
 • O marco normativo. Lexislación estatal e autonómica e regulación propia aplicable ás distintas formas xurídicas que soportan a centros de investigación
 • Excelencia e Responsible Research & Innovation (Investigación e Innovación Responsables)
 • Fundamentos económico-financeiros. Planificación e xestión económica nun centro de investigación. Aspectos fiscais
 • Fundamentos económico-financeiros II. Obligacións económico-financeiras nun centro de investigación (presuposto público, contas anuais, auditorías) e como articular un Sistema Integrado de Xestión
 • Fondos públicos competitivos. A contorna de financiamento autonómica, nacional e europea (especial referencia ás iniciativas ERC, SeO e ISCIII). Estruturas organizativas que optimizan a captación competitiva de fondos
 • Fondos privados. Relacións con empresas e alianzas estratéxicas
 • O fundraising no ámbito da I+D+i
 • Desenvolvemento dunha estratexia institucional de frundaising. Estratexias de comunicación e mercadotecnia
 • Atracción e retención do talento.Convocatorias e programas de benvenida. Boas prácticas
 • Recrutamento e selección
 • Avaliación de seguemento e avaliación site visit en HRS4R
 • Equilibrio de xénero e multiculturalidade. Estratexias para a consecución do equilibrio de xénero
 • Desenvolvemento da carreira científica e investigadora
 • A avaliación de desempeño (individual versus grupos de investigación)
 • Xestión de proxectos de investigación
 • Xestión de plataformas e infraestruturas
 • As políticas de calidade como instrumento na mellora do funcionamento dos organismos de investigación
 • Xestión da integridade científica
 • Xestión de proxectos de transferencia
 • Comunicación e divulgación científica
 • Protección da IP: patentes e outras formas de protección
 • Produción científica e a súa análise bibliométrica: fontes de datos e metodoloxía
 • Elaboración dun Plan de Xestión de Datos (DMP)
 • Política de Open Access e Open Data
 • Workshop CREACIÓN E XESTIÓN ADAPTATIVA DE EMPRESAS SPIN-OFFS: COMO SUPERAR AS PRIMEIRAS BARREIRAS (3 horas)
 • Workshop LEAN STARTUP E EMPRENDEMENTO ÁXIL (4 horas)
 • Workshop CREATIVIDADE: XERANDO PROPOSTAS DISRUPTIVAS PARA PROXECTOS (8 horas)
 • Workshop EUROPEAN INNOVATION COUNCIL (EIC) (3 horas)
 • Workshop ESTRATEXIA DE RESEARCH IMPACT ASSESSMENT (RIA) (2 horas)
 • Workshop AVALIACIÓN INSTITUCIONAL (3 horas)
 • Workshop COMO ENFOCAR OS PROXECTOS SEGUNDO OS ODS
Aquí podes descargar o noso programa completo

Información de interese

Xestión Operativa en Centros e Unidades de Investigación (GOSCI)

Data
Inicio: 16/10/2020
Fin: 28/05/2021
Horarios
Habitualmente mércores tarde e algún venres tarde
Modalidade
Mixta: virtual e presencial (sempre que sexa factible)
Idioma
Español
Inglés
Matrícula
INSCRICIÓN GRATUÍTA. Formación financiada pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Prazas limitadas
25

Lugar de realización

Sede Feuga - Santiago de Compostela
Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n. Campus Vida. 15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
981 534 180

Formulario de Inscrición

Data límite de inscrición 2/10/2020