XESTIÓN ESTRATÉXICA DE CENTROS E UNIDADES DE INVESTIGACIÓN (GESCI)

Do 23/10/2020 ao 14/04/2021 na sede FEUGA de Santiago de Compostela

Data límite de inscrición 2/10/2020

A misión dun líder é preparar á súa organización para que poida asumir con éxito os retos que lle deparará o futuro.

O director de centro ou unidade de investigación debe ser capaz de xestionar e maximizar os recursos do seu centro ou área de coñecemento específica e de conducir, na contorna actual, á súa organización cara a un liderado internacional baseado na eficiencia, a responsabilidade e a excelencia científica.

GESCI é unha oportunidade única para levar a cabo este exercicio. Trátase dunha formación directiva de alto nivel que conxuga os trazos dun programa de xestión e dirección empresarial cos dun programa de desenvolvemento e adestramento directivo, que foi especificamente deseñada para os homes e mulleres vértice das organizacións de investigación.

Unha formación fundamental para:

 • Afrontar os novos desafíos da contorna e a crecente competitividade internacional na captación de recursos, talento e oportunidades.
 • Impulsar a modernización das institucións de investigación e a avaliación científica e institucional como mecanismos clave para a mellora continua.

Obxectivos

Capacitar
Aos investigadores/as principais para que lideren as institucións galegas de I+D sobre unha base de eficiencia, responsabilidade e excelencia científica.
Consolidar
A planificación estratéxica e a cultura da avaliación periódica científica e institucional como mecanismos de mellora continua nos centros/ unidades de investigación da comunidade.
Optimizar
O funcionamento organizativo e económico das institucións de I+D autonómicas mediante a formación dos seus cadros directivos.

Programa

 • Estrutura organizativa de centros e institucións de investigación europeos e internacionais: RIKEN, CNRS, Max Planck, Fraunhofer, etc.
 • Estrutura organizativa de centros e institucións de investigación nacionais
 • A contorna nacional, europea e internacional de investigación. Cambios máis relevantes, perspectivas de futuro e novas oportunidades
 • A estratexia no ámbito científico. A visión e a misión
 • Establecendo obxectivos estratéxicos. Do diagnóstico da situación actual á formulación e implantación da estratexia
 • O Cadro de Mando Integral (Balanced Scorecard). Utilidade, deseño, implantación e casuística de centros
 • O seguimento e a avaliación científica
 • Os órganos de goberno. Actores, roles e responsabilidades
 • A organización interna. Dirección, estrutura científica e estrutura de xestión
 • Transparencia
 • Órganos asesores: Scientific Advisory Board (SAB) e Business Advisory Board (BAB)
 • O marco normativo. Lexislación estatal e autonómica e regulación propia aplicable ás diferentes formas xurídicas que soportan a centros de investigación
 • Excelencia e Responsible Research & Innovation (Investigación e Innovación Responsables)
 • Fundamentos económico-financeiros. Planificación e xestión económica nun centro de investigación. Aspectos fiscais
 • Fondos públicos competitivos. A contorna de financiamento autonómica, nacional e europea (especial referencia ás iniciativas ERC, SeO, ISCIII). Estruturas organizativas que optimizan a captación competitiva de fondos
 • Fondos privados. Relacións con empresas e alianzas estratéxicas
 • O fundraising no ámbito da I+D+i. Estratexias de comunicación e mercadotecnia
 • Atracción e retención do talento
 • Desenvolvemento da carreira científica e investigadora
 • Avaliación de seguemento e avaliación site visit en HRS4R
 • Produción científica e a súa análise bibliométrica. Aplicación práctica
 • Habilidades directivas estratéxicas. A xestión de conflitos nos centros de investigación
 • Comunicación e divulgación científica. Estratexias para fomentar a divulgación científica
 • Open Access e Open Data
 • Valorización, protección e explotación dos resultados de investigación
 • Equilibrio de xénero e multiculturalidade
 • Avaliación da produtividade das unidades administrativas
 • Xestión da integridade científica
 • Workshop SCIENTIFIC AN INSTITUCIONAL ASSESSMENT (8 horas)
 • Sesións maxistrais (6 horas)
Aquí podes descargar o noso programa completo

Información de interese

Xestión Estratéxica de Centros e Unidades de Investigación (GESCI)

Data
Inicio 23/10/2020
Fin 14/04/2021
Horarios
Habitualmente venres tarde e algún mércores tarde
Modalidade
Mixta: virtual e presencial (sempre que sexa factible)
Idioma
Español / Inglés
Matrícula
INSCRICIÓN GRATUÍTA. Formación financiada pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Prazas limitadas
25

Lugar de realización

Sede Feuga - Santiago de Compostela
Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n. Campus Vida. 15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
981 534 180

Formulario de Inscrición

Data límite de inscrición 2/10/2020