Morales, Mónica

Xefa de instalacións centrais no Centro de Regulación Genómica (CRG, Barcelona).
Traballou como investigadora asociada no Instituto de Investigación BioMédica (IRB, Barcelona, 2007-2012), estudando a función e o potencial terapéutico dos xenes supresores de tumores de metástase. Xerente de proxectos no centro de Regulación Genómica (CRG, Barcelona), donde posteriormente foi designada como xefa de instalacións centrais (2013- actualidade). É responsable da xestión operativa e financeira do programa de instalacións básicas (que inclúe  7 instalacións básicas e 2 servizos internos), ao tempo que garantiza a prestación de tecnoloxías e servizos de vangarda e coordina as actividades de redes e difusión entre outros.
Representa ao CRG no grupo de traballo das instalacións centrais da Alianza UE-vida (eulife.EU).

Mónica Morales rematou os seus estudos de doctorado (Barcelona, 2002) e  trasladouse ao Memorial Sloan Kettering Cancer Center (Nueva York, 2002-2007) donde realizou un postdoctorado sobre vías de sinalización de danos ao ADN e mecanismos de reparación.