Conversamos con Elena Canetti sobre fondos privados e relacións con empresas

Idealmente, cal debería ser o peso dos fondos públicos e privados no financiamento dun centro de investigación?
Na miña opinión os centros de investigación deben tratar de atopar un equilibrio entre a dependencia do financiamento público por parte do goberno rexional, os fondos públicos competitivos e o financiamento privado resultante da colaboración coa contorna industrial.  Non podo precisar cal é o peso ideal de cada un destes elementos no orzamento dun centro, xa que cada centro ten un punto de equilibrio diferente. Con todo, anímome a propoñer un equilibrio en terzos como unha distribución axeitada que diminúe o risco e a dependencia do centro respecto a un só tipo de financiamento.


Cales son os pasos a seguir para identificar os investidores máis adecuados para un centro? E cales son as chaves para captar o seu interese?
A identificación de investidores está relacionada directamente cos proxectos que desenvolve o centro. En xeral, os investidores non invisten en grupos de tecnoloxías, senón que prefiren investir nunha empresa que desenvolve unha tecnoloxía específica, e máis aínda que desenvolve produtos específicos.  Para captar o interese de investidores é importante comezar un proceso de relación con empresas no sector tecnolóxico relevante para o centro, a través de actividades varias de difusión, clubs industriais,  business  advisory  boards, e de ser posible un programa de aceleración interno de tecnoloxías dentro do centro que permita madurar as tecnoloxías a un nivel atractivo para investidores.


Poderías facer algunha recomendación para negociar con éxito unha proposta e conseguir un acordo de colaboración cunha empresa ou investidor?
Non hai unha receita única, nin tampouco unha recomendación que sexa máis importante ca outra. Podo destacar algúns temas de importancia na negociación de acordos de colaboración con empresas ou investidores: flexibilidade nos termos comerciais, comprensión das necesidades da industria ou axilidade na resposta ao investidor ou empresa, sobre todo a nivel xurídico. Devandito isto, non é menos importante coñecer ben o mercado obxectivo do produto innovador, para poder deseñar o mellor acordo de colaboración maximizando as ganancias para o centro e, así mesmo, ter unha visión clara de cales son as condicións comerciais mínimas por baixo das cales o acordo deixa de ser rendible para o centro.


Consideras que o contexto actual vai favorecer que a colaboración entre o ámbito da investigación e a empresa se incremente?
Nalgúns ámbitos, o contexto actual xa está a favorecer a colaboración entre os centros de investigación e a empresa. A pandemia xerou unha infinidade de oportunidades de financiamento público desenvolvido pola Comisión Europea e tamén polos gobernos nacionais e rexionais para impulsar a economía e apoiar o proceso de recuperación das empresas. No marco destas oportunidades, favorécese a colaboración entre centros e empresas, e as axudas económicas públicas fan aínda máis atractiva para a empresa este tipo de colaboración. Así mesmo, o desenvolvemento meteórico da dixitalización está a motivar ás empresas para buscar activamente a colaboración con centros para desenvolver novas tecnoloxías dixitais que complementen as súas actividades e contribúan ao seu crecemento económico.


No caso dun centro de investigación de recente creación, como debería ser a súa estratexia inicial para conseguir financiamento privado?
Os centros de recente creación teñen desafíos múltiples, por unha banda, o desafío de ser auto- sostibles, do mesmo xeito que calquera outro centro, e por outra banda captar recursos públicos que xa están destinados a outros centros máis veteranos e de máis longo percorrido. Nesta contorna, convértese nunha actividade crítica e practicamente indispensable o poder obter financiamento privado. O financiamento privado para a investigación require unha planificación a longo prazo, no marco de plans estratéxicos de 3 ou máis anos. Trátase dun proceso longo e sólido que consiste entre outras, na construción paso a paso da colaboración coas empresas a partir de servizos tecnolóxicos ou a realización de investigacións conxuntas, co obxectivo final de poder lograr partenariados, licenzas e creación de empresas  spin  off con investimento privado.