Arguimbau, Llorenç

Consultor especializado en información científica, entre outros, do Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), da Asociación Bioinformatics Barcelona (BIB) e da Fundación Bancaria “La Caixa”, e profesor colaborador da Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

No período 2003-2015, foi o coordinador do Observatori da Recerca de l’Institut d’Estudis Catalans (OR-IEC), co que segue colaborando na redacción, xestión e difusión de contidos. Ademais, organizou as catro edicións anuais (2012-2015) das Xornadas sobre Xestión da Información Científica (JGIC).
Participou en diversos proxectos de investigación con financiamento estatal e autonómico. Ademais, publicou artigos de revista e estudos sobre áreas científicas (medicamento, microbiología, química, documentación, etc.); tipoloxías documentais (teses doutorais, artigos etc.); e sistemas de I+D+I (Reports da recerca a Catalunya).

Doutor pola Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), cunha tese doutoral sobre a información científica e tecnolóxica (2010); licenciado en Historia da arte (1998); e diplomado en Biblioteconomía e Documentación (1992) pola Universitat de Barcelona (UB).