Fuentes, José Antonio

Xerente do Centro de Investigación Ecolóxica e Aplicacións Forestais (CREAF) desde 2010.
Experimentado xestor cunha historia demostrada de traballo na industria de enerxías renovables e medio ambiente. Profesional experto en negociación, plan de negocio, Web 2.0, emprendemento e plan estratéxico. Destacar o seu desenvolvemento e experiencia na área de contratación pública, sendo o coordinador principal das políticas de contratación do centro para adecuarse á nova lei de contratación do sector público.
Traballou na área de finanzas en diversas empresas PEMEs e multinacionais e dende o ano 2004 nas áreas xerenciais de diversos centros de investigación e cooperación, ata o ano 2010 en que se incorpora como xerente en CREAF.

Diplomado en Empresariais e Licenciado en Económicas pola Universidade Autónoma de Barcelona, MBA pola Universidade Pompeu Fabra.