Marcipar, Javier

Director xeral e administrador en CIMNE Tecnoloxía.
Comezou a súa carreira profesional no ano 1999 como investigador no Centro Internacional de Métodos Numéricos en Enxeñería (CIMNE, empresa creada para transferir as tecnoloxías científicas desenvolvidas como froito das investigacións ao mercado mediante a creación de Spin-off), onde se especializou en estruturas inflables. No ano 2001 creou a súa propia empresa Spin-off, Buildair Enxeñería e Arquitectura S.A.. O seu perfil profesional é de emprendedor tecnolóxico no sector industrial e especialista en modelos e procesos de transferencia de tecnoloxía relacionados coa ciencia en enxeñería. Ten ampla experiencia na creación de empresas de base tecnolóxica, procesos de innovación orientados á industria e financiamento de novas empresas.

Enxeñeiro civil pola Universidade Nacional de Rosario en Arxentina e Máster in Business and Technology por La Salle en Barcelona.