O proxecto GESCI, unha iniciativa pioneira a nivel nacional

O proxecto conta cun panel docente formado por expertos nacionais e internacionais e está coordinado por Lluís Rovira, director da Rede CERCA de Cataluña.

Un grupo de expertos referentes a nivel nacional e internacional compoñen o panel docente do Proxecto Formativo en Xestión Estratéxica de Centros e Unidades de Investigación de Excelencia. Esta iniciativa desdóbrase en dous programas, GESCI, dirixido aos directores das institucións de investigación e GOSCI, dirixido aos xestores das institucións de investigación. Profesionais do I+D, a captación de recursos e financiamento, os recursos humanos, a xestión ou a comunicación, entre outros, achegarán a súa visión global, experiencias e coñecementos aos participantes na formación, co obxectivo de dotalos das capacidades necesarias para liderar os centros de investigación galegos e acadar a mellora continua, a excelencia e o liderado internacional.
Esta formación, impulsada pola Xunta de Galicia en colaboración con Feuga, conta con Lluís Rovira i Pato, director da Rede Preto de Cataluña, como coordinador académico. Esta iniciativa achegará solvencia á xestión dos responsables das institucións galegas e facilitará as ferramentas para afrontar os retos que se lles presenten, aliñándose cos centros europeos máis prestixiosos.

Sen dúbida, un dos factores determinantes para o bo funcionamento dunha institución é unha dirección non só competente cientificamente, senón tamén experta en termos de xestión da I+D. Os equipos de dirección deben ser capaces de anticiparse aos retos cambiantes das institucións financiadoras, aos encargos dos seus padroados ou órganos de goberno, de reformular as súas prioridades científicas de acordo coas novas necesidades ou de avaliarse externamente de maneira independente, entre outras moitas cousas. Por tanto, a implementación dos contidos de GESCI por parte dos directores contribuirá a que os centros galegos obteñan maiores cotas de financiamento de H2020 e HEurope, que capten e reteñan máis talento investigador, que poidan transferir máis e mellor as súas tecnoloxías e coñecementos ás administracións e empresas do país e, en definitiva, que se vaian facendo un sitio no panorama internacional en base ao cumprimento de fitos de cada vez maior impacto científico e tecnolóxico.