Guerra, Néstor

CEO e cofundador de IEC, startup dedicada ao desenvolvemento de solucións para smart cities.
Compaxina esta función coa de profesor de Business Design & Lean Startup na Escola de Organización Industrial EOI. É emprendedor, mentor e profesor, con máis de dez anos de experiencia no desenvolvemento e xestión de negocios tecnolóxicos, sendo un dos expertos máis recoñecidos no ámbito de emprendemento Lean Startup. Foi relator en eventos tan importantes como TEDx, Expomanagement, Salón MiEmpresa, ESL, EBE, etc. É tamén membro do Comité Asesor de CISE (Centro Internacional Santander Emprende) e de Lazarus da Fundación Caixa Rural Castela a Mancha, así como mentor no programa Startup NEXT Google for Entrepreneur, mentor en Samba Health, Startup Dragon, Yuzz así como colaboracións puntuais nun número importante de aceleradoras tanto en España como en Iberoamérica.

Enxeñeiro de Telecomunicación e Executive MBA. Bolseiro no programa de innovación Imaxine Creative Center en San Francisco e pola Babson College en Boston.